Afbestillingsbeskyttelse

Vil du være sikret ved pludselig sygdom så kan du tegne en afbestillingsbeskyttelse. For kun kr. 250,- kan du annullere lejemålet, hvis du, din ægtefælle/sambo, børn, forældre eller svigerforældre rammes af lægedokumenteret alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.

Den indbetalte leje fratrukket afbestillingsbeskyttelse tilbagebetales ved fremsendelse af dokumentation i form af lægeerklæring. Afbestillingsbeskyttelse, der dækker frem til kl. 12.00 dagen før ankomst, skal tilkøbes ved bestilling af det lejede.

Afbestillingsbeskyttelse kan bestilles ved reservation eller kan vælges til, når du booker online.

Annullering

Annullering af reservation skal ske skriftlig og er først gældende fra den dag, den er Drejby StrandCamping i hænde. Ved afbestilling gælder følgende:

  • ved afbestilling 30 dage eller mere før ankomst får lejer hele det indbetalte beløb refunderet med fradrag af et gebyr på kr. 500,-.
  • ved afbestilling mindre end 30 dage og mere end 7 dage før får lejer halvdelen af det indbetalte beløb refunderet
  • ved afbestilling mindre end 7 dage før ankomst, mister lejer det indbetalte beløb

Force majeure

Såfremt gennemførelsen af lejeaftalen ikke er mulig – eller i væsentlig grad vanskeliggøres – som følge af force majeure eller forhold, der kan sidestilles hermed, blandt andet men ikke begrænset til: krig, optøjer, naturkatastrofer, olie- og benzinrationeringer, forureningskatastrofer, epidemier, pandemier, standsning af valutahandel, usædvanlige vejrforhold, tørke, oversvømmelser, grænselukning, trafikale forhold, strejke, lockout og lignende, der ikke kunde forudses ved lejeaftalens indgåelse, er Drejby Strand Camping berettiget til at annullere lejeaftalen idet Drejby Strand Camping ikke kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde.

I sådanne tilfælde er Drejby Strand Camping forpligtet til snarest muligt, at underrette lejeren. Der tilkommer ikke lejeren tilbagebetaling af indbetalte beløb. Lejer vil dog modtage et tilgodebevis på det indbetalte beløb. Tilgodebevis kan benyttes til køb af et nyt ophold inden for en to årig periode.